Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden. 

 1. overeenkomst
  • Het plaatsen van een bestelling of het verrichten van een aankoop bij Voetjes & Zo houdt in dat de klant akkoord gaat met de algemene verkoopsvoorwaarden. 
  • Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan Voetjes & Zo om artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand)
  • overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering, de verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen dat hij afziet van de aankoop, dit zonder betaling van een boete en zonder motivering. Voetjes & Zo zal uiteraard het bedrag op een bon zetten of een code aanmaken zodat u het correcte bedrag weer kunt herbesteden, met uitzondering van de verzendingskosten. 
 2. producten
  • De artikelen die te koop worden aangeboden op deze webshop zijn ook fysiek aanwezig in onze bakstenen winkel. Wij behouden ons het recht om, bij gelijktijdige interesse voor éénzelfde product, voorrang te verlenen aan de winkelklant.
   Zou het artikel gelijktijdig aangekocht zijn door een online klant, dan bestellen wij, waar mogelijk, het artikel opnieuw bij de leverancier.
   Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, nemen wij direct contact met u op. U wordt voor de respectievelijke goederen uiteraard terugbetaald dmv een code of bestedingsbon.
  • Niettegenstaande probeert Voetjes & zo, zo getrouw mogelijk de producten weer te geven, kan er altijd een kleine afwijking zijn betreffende kleur en afmetingen. Dit kan echter geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Twijfelt u over een kleur, maat, ... neem gerust met contact op via [email protected]
  • Voetjes & Zo garandeert dat de goederen in goede en correcte staat verzonden worden met Bpost, dit gebeurt binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de aankoopsom. Voor vermissing, beschadiging of andere problemen tijdens zijn we niet aansprakelijk. Goederen kunnen ook altijd afgehaald worden in de bakstenen winkel.
 3. prijzen
  • Alle prijzen zijn vermeld in Euro (incl. BTW), verzendingskosten niet inbegrepen
  • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, de verkoper heeft het recht om aankopen van verkeerd geprijsde artikelen te annuleren. 
  • Indien na een bestelling blijkt dat een artikel afgeprijsd wordt, is Voetjes & Zo niet aansprakelijk tot het terugbetalen van het prijsverschil.
  • De artikelen worden geleverd op het doorgegeven leveringsadres. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kan voor extra verzendkosten zorgen voor de consument.
   De verzendkosten worden duidelijk en apart opgegeven bij het overzicht van de bestelling, alsook het leveringsadres.
 4. betaling
  • Veilig betalen
   Wij bieden de volgende Betaalmethoden: 
   Uw bestelling dient direct te worden betaald.
   Wij maken gebruik van een streng beveiligde betalingsomgeving van al onze betalingsmogelijheden. Onze Payment Providers verzorgen de veilige afhandeling van de transacties. Uw gegevens worden gecodeerd verstuurd via een beveiligde lijn. Als we uw betaling goed ontvangen hebben, gaan we uw bestelling zo snel mogelijk verwerken.
   Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan Voetjes & Zo er een probleem stelt bij de betalingsprovider, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 5. klachten
  • Alle klachten ivm de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht zullen door [email protected] in behandeling worden genomen. 
  • De klant dient steeds de klacht schriftelijk te melden via [email protected]
  • We proberen alle klachten binnen de 10 werkdagen te behandelen en de klant hier ook schriftelijk van op de hoogte te brengen. 
 6. overmacht
  • In geval van overmacht is Voetjes & Zo niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
   Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie- )netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
 7. retourneren
  • Indien de bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet dan kan je je pakket terugsturen binnen de 14 dagen. Zwemkledij, Badkledij of ondergoed kan niet worden geruild. Solden artikelen mogen geruild worden tegen een te goed bon.
  • Enkel indien de goederen onbeschadigd, onbevuild, volledig en in de originele verpakking terug bezorgd worden, kan de retour aanvaard worden. Terugbetaling gebeurt binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de retour. (excl. verzendingskosten)
 8. aansprakelijkheid 
  • Voetjes & Zo kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een veranderde gezondheidstoestand van kinderen bij gebruik / dragen van aangekochte producten via Voetjes & Zo. Voetjes & Zo kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer producten niet kunnen worden geleverd of bij het niet voldoende functioneren van de webshop.
 9. privacy  
  • Alle persoonsgegevens worden enkel door Voetjes & Zo gebruikt en zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden. Enkel indien dit noodzakelijk is voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 10.  geschillen
  • Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gesloten via de webshop van Voetjes & Zo is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.